همه چیز درباره تایلند

  • Weather
  • Location
  • Compass
  • Like

همه چیز در مورد تایلند

تایلند پادشاهی شگرف, معابد بودایی حیات وحش عجیب و غریب و دیدنی جزایر است. تاریخ شگفت انگیز و فرهنگ منحصر به فرد است که شامل غذای لذیذ تایلندی و ماساژ تایلند ویژگی های شهر مدرن پایتخت و مردم دوستانه است که بهگزارش تایلند "سرزمین لبخند" شهرت.